Project Description

objekt:

REKONSTRUKCIJA, NADZIDAVA IN DOZIDAVA OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA DAT-CON

lokacija: POLZELA, SLOVENIJA

investitor: DAT-CON d.o.o.

neto površina: 1030 m2

leto izdelave: 2018